Convicted forger A. Schiller was serving his time in Sing Sing prison in the late 1800s when guards found him dead in his cell. On his body they found seven regular straight pins whose heads measured the typical 47/1000ths of an inch or 1.17 millimeters in diameter. Under 500 magnification it was found that the tiny etchings seen on the heads of the pins were the words to The Lord's Prayer, which is 65 words and 254 letters long. Of the seven pins, six were silver and one was gold - the gold pin's prayer was flawless and a true masterpiece. Schiller had spent the last 25 years of his life creating the pins, using a tool too small to be seen by the naked eye. It is estimated that it took 1,863 sepatate carving strokes to make it. Schiller went blind because of his
artwork.Charmedwishes... Emo Myspace Comments
Blessed be!

1 nice comments:

Lady Sophia's Lover said...

Başka Yarınlar

İmrûz cemâl-i tü sîmâ-yı diger dâred
İmrûz leb-î nûşet helvâ-yı diger dâred

Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin,
bugün dudağında başka bir tad var,
boyunda başka bir yücelik
Bugün kırmızı gülün bir başka daldan

Ayın gökyüzüne bugün sığmamış
Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş
Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle,
bir başka kavga var dünyada senin yüzünden,
dünyada bir başka gidiş

Biz senin gözlerinden gördük
arslanlara meydan okuyan o ceylanı,
Başka bir ovası var o ceylanın bugün
iki cihandan da dışarı

Seven insanın ayağı mı yok,
işte ona ölümsüzlük kapandı
Yukarlarda onunla uçar gider

Gözlerinin denizinde onu arama
Oinci bir başka denizde

Bakarsın bugün sever bu yürek,
yarın sevilir bakarsın

Yüreğimin özünde başka yarınlar var

Mevlana Celaleddin RumiMavlana Rumi, 30.09.1207, Balkh, Persian.

Thanks...wonderful Lady!

softs.gifts@gmail.com

Blog Widget by LinkWithin